Bemutatkozás

“Minden gyermek tehetséges valamiben!”

Székesfehérvár Maroshegy városrészében, a Mol Aréna és a Sóstói Tanösvény szomszédságában, főleg családi házas környezetben található a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola. Feladata: stabil alapképzésen túl a továbbtanulásra való felkészítés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, hagyományápolás, programok, élmények biztosítása, együttműködésre nevelés.

Hitvallásunk: minden gyermek tehetséges valamiben. Célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés, hogy gyermekeink önálló, alkalmazkodó, együttműködésre képes, felelősségteljes viselkedésű tanulókká váljanak. Színes, változatos szabadidős programokat kínálunk számukra, hogy sokféle területen kipróbálhassák magukat. A diákok a tanórák után számos, érdeklődésüknek megfelelő délutáni foglalkozás közül választhatnak. Pl.: sportkörök, sakk, idegen nyelvi szakkörök (angol, német), művészeti szakkörök (rajz, ének-zene, kézműves) drámapedagógia, matematika, nyelvész szakkör, stb. A jeles napok megünneplésével lehetőséget biztosítunk tanítványainknak, hogy megismerkedjenek a fenntartható fejlődés fogalmával, és igyekszünk olyan szemléletet kialakítani tanítványainkban, hogy az elkövetkező évtizedekben bátran rájuk merjük bízni környezetünket.

Iskolánk a pozitív magatartásra nevelést helyezi előtérbe. Motivációs eszközünk a fejlesztő értékelés, az értékelésen alapuló dicséret. Célunk, hogy a gyerekek számára a tanulás legyen öröm, érezzék jól magukat az intézményben. Élményekben gazdag, játékosságra épülő pedagógia módszereket alkalmazunk.

A Táncsics iskolában 8 évfolyamon, 16 tanulócsoportban, évfolyamonként 2 osztályban  folyik a tanítás. Az oktató-nevelő munkát  fejlesztő pedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, a tiszta környezetet, az épület karbantartását 8 technikai dolgozó segíti. A szaktanári ellátottság az intézményben kiváló, a nevelőtestület tagjai gyermekszerető, elfogadó, hivatásuk iránt elkötelezett pedagógusok.

Az alsós diákok a délelőtti tanórák után 8 tanulócsoportban napközis foglalkozáson mélyíthetik el ismereteiket. A felsős tanulók emelt óraszámban tanulhatják a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat valamint 3 tanulószobai csoportban, pedagógusi felügyelettel és segítséggel készíthetik el a házi feladataikat.

Iskolánk: a Vöröskereszt Bázisiskolája, Örökös Ökoiskola, Tehetségpont, alkalmazza a Komplex Alapprogramot és a hangszeres zeneoktatás lehetőségét biztosítja.

Összegezve a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola motiváló, szerethető, támogató közeg mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. Egy olyan hely, ahol mindig jókedv van, mindig mosolyog valaki, és mindenki kedves és segítőkész.

A pedagógiai munkát támogatják még az interaktív táblák, a laptopok, a tabletek, a szaktantermek (pl. informatika terem, tornaterem, tornaszoba) és a könyvtár.

A szünetek és tanuló szobai foglalkozás előtt az iskola tágas udvara nyújt kikapcsolódási lehetőséget a diákok számára.

Intézményünknek van egy tagiskolája Jenő településen, amelyben alsósok tanulnak. A felsős gyerekeket iskolabusz szállítja a székhely intézménybe.

Jövőképünk

Hosszú távú célunk, hogy iskolánk megőrizze egyéni arculatát, a múlt és a jelen kialakított időtálló értékeit, de kész legyen az állandó megújulásra, kiválóan feleljen meg kettős feladatának: a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak. Készítsen fel a pályaválasztásra és a továbbtanulásra. Vegye figyelembe a gyerekek szükségleteit, fogadja el eltérő adottságaikat. Az iskola pedagógusai legyenek partnerei a diákoknak, szeretettel, nagy szaktudással neveljék őket, közösen kialakított azonos értékrend szerint fejlesszék a diákokat, speciális figyelmet fordítsanak a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra, testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges életmódra neveljék a jövő generációját. Nevelőtestületünk kommunikációja legyen mindig példa értékű, partnereink legyenek elégedettek munkánkkal.

Pedagógiai programunk a fenti célok megvalósítása érdekében készült.